• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om salg av fyrverkeri

Informasjon

Du er nå i ferd med å søke om tillatelse til handel med fyrverkeri i en av kommunene: Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes eller Ullensaker.

For handel med fyrverkeri gjelder Brann- og eksplosjonsvernloven 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20

samt tilhørende Forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 
https://lovdata.no/forskrift/2002-06-26-922

Se spesielt forskriftens kap. 2 om alminnelige bestemmelser, kap. 7 om oppbevaring og kap. 9 om handel.

Søknaden må være innsendt innen 1. mai i salgsåret. Salg til forbruker er kun tillatt i tiden 27.-31. desember.

Du må ha klar følgende vedlegg, som lastes opp til slutt i dette søknadsskjemaet:

 • Kart med salgs- og lagringssted
 • Tegning av salgssted
 • Tegning av lagringssted
 • Risikovurdering med tilhørende handlingsplan
 • Dokumentasjon for ansettelsesforhold for særskilt utpekt person og stedfortreder
 • Sertifikat eller bekreftelse på kurspåmelding
 • Fullmakt fra handelsvirksomheten, dersom du som søker ikke er fast (helårsansatt) i handelsvirksomheten.

Hvis du ønsker å ettersende eventuelle vedlegg, må du påføre referansenummeret du får oppgitt når skjemaet er sendt inn.


Øvre Romerike Brann og redning
https://www.orbrann.no/Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 8ms)
(15ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 1ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Om_soker' generert (målt tidsbruk: 19ms)
(48ms) SkjemaService: Steg 'Handelsvirksomheten' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(48ms) SkjemaService: Steg 'Salgssted_og_lagringsste' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(48ms) SkjemaService: Steg 'Om_fyrverkeriet' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(48ms) SkjemaService: Steg 'Dokumentasjon' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(48ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 27ms)
(48ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 27ms)
(48ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(48ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 630 kontroller gjennomgått
(48ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(48ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(48ms) skjemaRefId: 0
(48ms) ReferanseId: 0
(48ms) _brukerService.Bruker.Id: 13903
(48ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(48ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(48ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(126ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (24 objekttrær) - OK
(126ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(126ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(126ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(126ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"] ") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(126ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(126ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnr"] ") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(126ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnr"
(126ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnr"] ") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(126ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnr"
(126ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(126ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Telefonnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(126ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(126ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 72ms)
ScriptEvent
(126ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(126ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(126ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(126ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(126ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(126ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(126ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(126ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefonnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(142ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(142ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(142ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kommune"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "--- Velg kommune ---")
(142ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader