• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om salg av fyrverkeri

Informasjon

Du er nå i ferd med å søke om tillatelse til handel med fyrverkeri i en av kommunene: Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes eller Ullensaker.

For handel med fyrverkeri gjelder Brann- og eksplosjonsvernloven 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20

samt tilhørende Forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 
https://lovdata.no/forskrift/2002-06-26-922

Se spesielt forskriftens kap. 2 om alminnelige bestemmelser, kap. 7 om oppbevaring og kap. 9 om handel.

Veilederen til forskriften er svært viktig for å forstå hvordan forskriftsbestemmelsene tolkes.
https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/fyrverkeri/veiledning-om-handtering-av-fyrverkeri/

Søknaden må være innsendt innen 1. mai i salgsåret. Salg til forbruker er kun tillatt i tiden 27.-31. desember.

Du må ha klar følgende vedlegg, som lastes opp til slutt i dette søknadsskjemaet:

 • Kart med salgs- og lagringssted
 • Tegning av salgssted
 • Tegning av lagringssted
 • Risikovurdering med tilhørende handlingsplan
 • Dokumentasjon for ansettelsesforhold for særskilt utpekt person og stedfortreder
 • Sertifikat eller bekreftelse på kurspåmelding
 • Fullmakt fra handelsvirksomheten, dersom du som søker ikke er fast (helårsansatt) i handelsvirksomheten.

Hvis du ønsker å ettersende eventuelle vedlegg, må du påføre referansenummeret du får oppgitt når skjemaet er sendt inn.


Øvre Romerike Brann og redning
https://www.orbrann.no/Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader