• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

ØRB - Søknad om brenning av bål

Informasjon

Dette skjemaet brukes til å søke brannvesenet om å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark i tidsrommet 15. april til 15. september. (Søke om unntak fra det generelle bålforbudet i sommerhalvåret, i forskrift om brannforebygging § 3.)

Skjemaet kan også benyttes til å søke om annen åpen brenning etter miljø- og helseregelverket. Det gis ikke tillatelse til avfallsbrenning.

Søknader som gjelder:
- vinterhalvåret og
- på innmark (langt i fra skog og utmark) i sommerhalvåret,
kan bli avvist uten behandling av brannvesenet og videresendt til miljø- og helsemyndigheten for eventuell behandling etter miljø- og helseregelverket.

Søknader som vi oppfatter er betinget av behandling etter miljø- og helseregelverket, vil bli videresendt til Miljøretta helsevern i Nannestad kommune, som er miljø- og helsemyndighet for Øvre Romerike. Det kan ta noe tid før søknaden blir videresendt. Du kan eventuelt henvende deg direkte til Miljøretta helsevern.  

Du kan gjøre deg kjent med helse- og miljø-reglene reglene som gjelder for din kommune:

Eidsvoll

Gjerdrum

Nannestad

Nes

Ullensaker

(I Hurdal kommune er det ingen tilsvarende forskrift. Der gjelder den generelle plikten til å unngå forurensning, etter forurensingsloven § 7.)

Typisk er åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5. Unntakene i § 5 er litt ulike fra kommune til kommune.

Husk at miljø- og helseregelverket gjelder hele året (også vinterhalvåret), og i hele kommunen (ikke bare skog og utmark).

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(19ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon6' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(35ms) SkjemaService: Steg 'Ansvarlig' generert (målt tidsbruk: 10ms)
(35ms) SkjemaService: Steg 'Hvor_og_nar_skal_det_bre2' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(35ms) SkjemaService: Steg 'Balplass_og_slokkemidler2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(50ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg3' generert (målt tidsbruk: 11ms)
(50ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 27ms)
(50ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 38ms)
(50ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(50ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 324 kontroller gjennomgått
(50ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(50ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(50ms) skjemaRefId: 0
(50ms) ReferanseId: 0
(50ms) _brukerService.Bruker.Id: 13902
(50ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(50ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(66ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(66ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (0 objekttrær) - OK
(66ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(66ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(66ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 5ms)
ScriptEvent
(98ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(98ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(98ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kommune2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(98ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader