• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

ØRB - Søknad om brenning av bål

Informasjon

Dette skjemaet brukes til å søke brannvesenet om å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark i tidsrommet 15. april til 15. september. (Søke om unntak fra det generelle bålforbudet i sommerhalvåret, i forskrift om brannforebygging § 3.)

Skjemaet kan også benyttes til å søke om annen åpen brenning etter miljø- og helseregelverket. Det gis ikke tillatelse til avfallsbrenning.

Søknader som gjelder:
- vinterhalvåret og
- på innmark (langt i fra skog og utmark) i sommerhalvåret,
kan bli avvist uten behandling av brannvesenet og videresendt til miljø- og helsemyndigheten for eventuell behandling etter miljø- og helseregelverket.

Søknader som vi oppfatter er betinget av behandling etter miljø- og helseregelverket, vil bli videresendt til Miljøretta helsevern i Nannestad kommune, som er miljø- og helsemyndighet for Øvre Romerike. Det kan ta noe tid før søknaden blir videresendt. Du kan eventuelt henvende deg direkte til Miljøretta helsevern.  

Du kan gjøre deg kjent med helse- og miljø-reglene reglene som gjelder for din kommune:

Eidsvoll

Gjerdrum

Nannestad

Nes

Ullensaker

(I Hurdal kommune er det ingen tilsvarende forskrift. Der gjelder den generelle plikten til å unngå forurensning, etter forurensingsloven § 7.)

Typisk er åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5. Unntakene i § 5 er litt ulike fra kommune til kommune.

Husk at miljø- og helseregelverket gjelder hele året (også vinterhalvåret), og i hele kommunen (ikke bare skog og utmark).

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader