• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Opplysninger om overnattingsstedet

Skjemautfylling

Overnatting - melding til brannvesenet

Opplysninger om overnattingsstedet

Opplysninger om overnattingsstedet

Ved overnatting i bygg som ikke er godkjent som overnattingslokale, skal brannsikkerheten vurderes.

Eier av bygget har ansvaret for brannsikkerheten og arrangør må forsikre seg om at eier har foretatt en risikovurdering og kan dokumentere hvordan sikkerheten ivaretas.

Eiers ansvar:

• dokumentere byggets tekniske utførelse og sikkerhetsnivå
• iverksette nødvendige tiltak for at bygget har tilfredsstillende sikkerhetsnivå
• sørge for rømningsveier og personsikkerhet
• skriftlig dokumentasjon på at nøkkelpersonell har gjennomgått tilstrekkelig opplæring

Melding om overnatting sendes til brannvesenet når eier og arrangør har avklart brannsikkerheten og minst 3 uker før overnattingen.

Brannvesenet kan sette krav om ytterligere sikringstiltak og pålegge begrensninger.

Veileder for sikkerhet ved store arrangement

/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 7ms)
(15ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Opplysninger_om_overnatt3' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Opplysninger_om_overnatt' generert (målt tidsbruk: 17ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Tekniske_opplysninger' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 20ms)
(46ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 20ms)
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(46ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 254 kontroller gjennomgått
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(46ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(46ms) skjemaRefId: 0
(46ms) ReferanseId: 0
(46ms) _brukerService.Bruker.Id: 13905
(46ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(46ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(46ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(110ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (27 objekttrær) - OK
(110ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(110ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(110ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(110ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(110ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(110ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(110ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(110ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Mobilnummer3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(110ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(110ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 65ms)
ScriptEvent
(110ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(110ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(110ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(110ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(110ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(110ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(110ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Mobilnummer3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(126ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(126ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(126ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(141ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader