• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om fritak for feiing

Skjemautfylling

Skorstein som ikke er i bruk - melding

Informasjon om fritak for feiing

Feiervesenet skal føre register over skorsteiner og ildsteder. Fritak for feiing gjelder for pipeløp som ikke er i bruk. Alle ildsteder må være frakoblet. Dersom pipeløpet tas i bruk igjen, plikter eier å melde fra til feiervesenet.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(32ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_fritak_fo' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(63ms) SkjemaService: Steg 'Opplysninger_om_plasseri2' generert (målt tidsbruk: 20ms)
(63ms) SkjemaService: Steg 'Opplysninger_om_skorstei' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(63ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 26ms)
(63ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 40ms)
(63ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(63ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 170 kontroller gjennomgått
(63ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(63ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(63ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (20 objekttrær) - OK
(63ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(63ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(63ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 2ms)
ScriptEvent
(63ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(63ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(63ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(63ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(63ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(63ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(112ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(112ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kommune2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(112ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader