• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Varsel om brenning av tørr ubehandlet halm - Nes kommune

Bestemmelser om halmbrenning

BESTEMMELSER OM HALMBRENNING,-
JFR. FORSKRIFT OM BRANNVERN M.V. § 8.2.

1.Varsel om brenning i god tid og:
a. Senest en uke før brenningen skal den ansvarlige for brenningen gi
brannvesenet skriftlig melding med nødvendige opplysninger om stedet,
omfanget og hvilke sikringstiltak som vil bli gjennomført.
b. Ligger brenningsfeltet inn til naboeiendommer, skal eiere eller brukere av
disse varsles av ansvarlig for brenningen.

2. Avgrensing av brennområdet:
Avgrensning av område hvor det skal brennes, skal skje ved at et minst 10
m bredt belte rundt området renses for alt brennbart.

3. Forberedende arbeid:
Før brenning settes i gang, skal det være til stede egnet redskap for evt.
slokking.

4. Brenningens utførelse:
a. Brenning må ikke foretas i større omfang enn at utilsiktet spredning av
ilden til enhver tid kan slokkes med det materiell og mannskap som er til
stede.
b. Brenningen må bare foretas under værforhold som ikke innebærer at
ilden kan spre seg på utilsiktet måte.
c. Ilden skal kontinuerlig holdes under bevoktning. Ved avslutning må det
foretas kontroll gjennom et tilstrekkelig tidsrom mot oppblussing av ilden.
d. Under brenning må det taes tilbørlig hensyn til naboer for å begrense
ubehag og røykplager. Brenning må ikke foretas slik at det oppstår forhold
som kan medføre trafikkfarlige situasjoner.
e. Brenningen må være avsluttet ved mørkets frembrudd.
f. Brenning må ikke skje på søndager.

5. Ansvarsforhold:
Det påligger den ansvarlige for brenningen å påse at bestemmelsene om
halmbrenning blir ivaretatt.
Bekreftelse for godtatte bestemmelser

- Ansvarlig for brenningen er kjent med bestemmelser om halmbrenning i Nes kommune, vedtatt i brannstyret 28.08.1991

- Ved halmbrenning i eller i nærheten av tettbebyggelse, se Nes kommunes lokale forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.
Melding skal sendes inn senest en uke før halmbrenningen utføres.

- Halmbrenningen må ikke iverksettes før tilbakemelding fra Nes kommune er mottatt.


- ØST-110 SENTRALEN KONTAKTES PÅ TLF. 24 13 40 40 FØR BRENNINGEN IVERKSETTES

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader